Söndag
17 Nov 1 match
Torsdag
21 Nov 1 match
Söndag
24 Nov 1 match
Onsdag
27 Nov 1 match
Söndag
01 Dec 1 match
Onsdag
04 Dec 1 match
Lördag
07 Dec 1 match
Onsdag
18 Dec 1 match
Söndag
22 Dec 1 match
Lördag
04 Jan 1 match
Måndag
06 Jan 1 match
Söndag
12 Jan 1 match
Tisdag
14 Jan 1 match
Lördag
25 Jan 1 match
Söndag
09 Feb 1 match
Torsdag
13 Feb 1 match
Söndag
16 Feb 1 match
Lördag
22 Feb 1 match
Lördag
29 Feb 1 match
Onsdag
04 Mar 1 match
Söndag
08 Mar 1 match
Lördag
14 Mar 1 match

FCH kallar till årsmöte

21 maj 2019 15:15
Föreningen

Medlemmarna i FC Helsingborg kallas till årsmöte tisdagen den 18 juni 2019 kl. 18.00. Plats – Idrottens Hus, 2:a våningen, Röda konferensrummet (cafét).


Den 18 juni är det dags för årsmöte. Alla FCH:s medlemmar är välkomna!

Valberedningen - som består av ordföranden Mats Kullenberg samt ledamöterna Roy Lindqvist och Krister Azelius - framför följande förslag till årsmötet: Styrelsen består idag av ordföranden Mathias Andersson samt ledamöterna Maria Zell, Ann-Charlotte Jellhede, Morgan Palenryd, Mikael Schöld, Jonas Kihlman, Robert Glamin och Fredrik Roos.

Morgan Palenryd och Jonas Kihlman har ett år kvar på sitt mandat.

För omval står ledamöterna Maria Zell, Mikael Schöld, Ann-Charlotte Jellhede, Fredrik Roos samt ordföranden Mathias Andersson. Mikael Schöld och Ann-Charlotte Jellhede har avböjt omval. Robert Glamin har ett år kvar på sin mandatperiod, men har avsagt sig uppdraget.

Valberedningen föreslår årsmötet följande. Styrelsen ska bestå av en ordförande jämte sju ledamöter.

Till styrelse a) nyval av Mathias Andersson till ordförande för en tid av ett år; b) omval av Maria Zell och Fredrik Roos som ledamöter för en tid av två år; c) nyval av Johan Tallberg, Stefan Bojgren och Lovisa Engström som ledamöter för en tid av två år.

Kallelse och föredragningslista hittar ni här