Söndag
21 Jan 1 match
Onsdag
24 Jan 1 match
Lördag
27 Jan 1 match
Söndag
11 Feb 1 match
Onsdag
14 Feb 1 match
Söndag
18 Feb 1 match
Lördag
24 Feb 1 match
Onsdag
28 Feb 1 match
Lördag
03 Mar 1 match
Lördag
10 Mar 1 match
Torsdag
15 Mar 1 match
Lördag
17 Mar 1 match
Måndag
19 Mar 1 match
Torsdag
22 Mar 1 match

Rapport från årsmötet 2016/17

17 juli 2017 09:31
Föreningen

Den 29:e juni 2017 gick FC Helsingborgs årsmöte av stapeln, och satte därmed punkt för säsongen 2016/17. Föreningen redovisade ett positivt ekonomiskt resultat för det föregående räkenskapsåret.


Dåvarande ordförande Krister Azelius höll i ordförandeklubban, med styrelseledamoten Björn Ståhlnacke vid sin sida. Mötets närvarande medlemmar beviljade styrelsens ansvarsfrihet, samt klubbades föreningens verksamhetsplan igenom. Budgeten för föregående och nästkommande säsong redogjordes. Därtill redogjordes även den gånga säsongens verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse finns, för samtliga medlemmar, att läsa på FCH:s kansli.

Valberedningens styrelseledarmotsförslag gick igenom, vilket ledde till stora förändringar på styrelseposter. Ordförande Krister Azelius samt styrelseledamöter Ulf Holst och Jone Sölvik har alla avböjt omval, medan Kenneth Nilsson och Tommy Håkansson har valt att lämna sina styrelseposter. FC Helsingborg vill rikta ett stort tack till samtliga och önskar dem stort lycka till i framtiden.

Medlemmarna röstade fram en ny ordförande i Roy Lindqvist. Roy är sedan tidigare styrelseledamot och känner till föreningen mycket väl. Övriga nya ledamöter i styrelsen är Morgan Palenryd, Maria Zell, Ann-Charlotte Jellhede samt Fredrik Roos. Vi önskar dem alla välkomna till FC Helsingborg. Björn Ståhlnacke blev omvald med ytterligare ett år, medan Mathias Andersson har ett år kvar på sin valda period.