Torsdag
10 Feb 1 match
Söndag
13 Feb 1 match
Tisdag
15 Feb 1 match
Söndag
20 Feb 1 match
Lördag
26 Feb 1 match
Onsdag
02 Mar 1 match
Söndag
06 Mar 1 match
Lördag
12 Mar 1 match
Torsdag
17 Mar 1 match
Lördag
19 Mar 1 match
Måndag
21 Mar 1 match
Torsdag
24 Mar 1 match
Lördag
26 Mar 1 match
Tisdag
29 Mar 1 match

Kallelse årsmöte 2022

30 maj 2022 10:44

Medlemmarna i FC Helsingborg kallas till årsmöte onsdagen den 22 juni 2022 kl. 17.00. Plats – Scandic Nord Helsingborg


Valberedningen, Ann-Charlotte Jellhede, Fredrik Azelius samt David Berg, framför följande förslag till årsmötet: Styrelsen består idag av ordföranden Mathias Andersson samt ledamöterna Johan Tallberg, Morgan Palenryd, Stefan Bojgren, Fredrik Roos, Thomas Hansen, Åsa Karmefors, Mia Jansson & Maja Kjellman.

Johan Tallberg, Stefan Bojgren, Fredrik Roos & Maja Kjellman har ett år kvar på sitt mandat. För omval står ledamöterna Mia Jansson, Thomas Hansen, Åsa Karmefors, Morgan Palenryd samt ordföranden Mathias Andersson. Åsa Karmenfors har avböjt omval. Johan Tallberg & Fredrik Roos har ett år kvar på sin mandatperiod men har avsagt sig uppdraget.

Valberedningen föreslår årsmötet följande; Styrelsen ska bestå av en ordförande jämte åtta ledamöter.

Till styrelse: a) nyval av Mathias Andersson till ordförande för en tid av ett år b) omval av Mia Jansson, Thomas Hansen & Morgan Palenryd som ledamöter för en tid av två år c) nyval av Marie Österström som ledamot för en tid av två år d) nyval av Jessica Flenner samt Ulf Hoslt för en tid av ett år

Såväl medlem som styrelsen får avge motioner att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor (1 juni) före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Kallelse och föredragningslista Årsmöte 2022