Söndag
22 Dec 1 match
Lördag
04 Jan 1 match
Måndag
06 Jan 1 match
Söndag
12 Jan 1 match
Tisdag
14 Jan 1 match
Lördag
25 Jan 1 match
Söndag
09 Feb 1 match
Torsdag
13 Feb 1 match
Söndag
16 Feb 1 match
Lördag
22 Feb 1 match
Lördag
29 Feb 1 match
Onsdag
04 Mar 1 match
Söndag
08 Mar 1 match
Lördag
14 Mar 1 match
Lördag
03 Okt 1 match
Söndag
11 Okt 1 match
Lördag
24 Okt 1 match
Onsdag
28 Okt 1 match
Söndag
01 Nov 1 match
Söndag
08 Nov 1 match
Söndag
15 Nov 1 match
Torsdag
19 Nov 1 match
Söndag
22 Nov 1 match
Lördag
05 Dec 1 match
Lördag
12 Dec 1 match
Lördag
19 Dec 1 match
Söndag
27 Dec 1 match
Onsdag
30 Dec 1 match

Kallelse årsmöte 2020 (uppdaterad, 1/6)

26 maj 2020 11:36
Föreningen

Medlemmarna i FC Helsingborg kallas till årsmöte onsdagen den 10 juni 2020 kl. 18.00. Plats – Idrottens Hus, 2:a våningen, Röda konferensrummet (cafét).


Den 10 juni är det dags för årsmöte. Alla FCH:s medlemmar är välkomna!

VValberedningen med ordföranden Ann-Charlotte Jellhede framför följande förslag till årsmötet:

Styrelsen består idag av ordföranden Mathias Andersson samt ledamöterna Maria Zell, Johan Tallberg, Morgan Palenryd, Lovisa Engström, Jonas Kihlman, Stefan Bojgren och Fredrik Roos.

Fredrik Roos, Maria Zell, Stefan Bojgren, Johan Tallberg och Lovisa Engström har ett år kvar på sitt mandat.

För omval står ledamöterna Morgan Palenryd samt ordföranden Mathias Andersson. Jonas Kihlman har avböjt omval. Maria Zell och Lovisa Engström har ett år kvar på sin mandatperiod, men har avsagt sig uppdraget.

Valberedningen föreslår årsmötet följande;

Styrelsen ska bestå av en ordförande jämte åtta ledamöter.

Till styrelse a) nyval av Mathias Andersson till ordförande för en tid av ett år; b) omval av Morgan Palenryd som ledamot för en tid av två år; c) nyval av Maja Kjellman och Åsa Karmefors som ledamot för en tid av ett år, nyval av Mia Jansson och Thomas Hansen som ledamöter för en tid av två år.

Valberedningen föreslår årsmötet följande; Styrelsen ska bestå av en ordförande jämte sju ledamöter. Till styrelse a) nyval av Mathias Andersson till ordförande för en tid av ett år; b) omval av Morgan Palenryd som ledamot för en tid av två år; c) nyval av Maja Kjellman som ledamot för en tid av ett år, nyval av Mia Jansson och Thomas Hansen som ledamöter för en tid av två år.

Såväl medlem som styrelsen får avge motioner att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor (13 maj) före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Kallelse och föredragningslista Årsmöte 2020

För att kunna anpassa årsmötet efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer behöver vi veta hur många som avser närvara vid årsmöte. Därför behövs en föranmälan. Den görs på följande länk: Anmälan årsmöte