Söndag
21 Jan 1 match
Onsdag
24 Jan 1 match
Lördag
27 Jan 1 match
Söndag
11 Feb 1 match
Onsdag
14 Feb 1 match
Söndag
18 Feb 1 match
Lördag
24 Feb 1 match
Onsdag
28 Feb 1 match
Lördag
03 Mar 1 match
Lördag
10 Mar 1 match
Torsdag
15 Mar 1 match
Lördag
17 Mar 1 match
Måndag
19 Mar 1 match
Torsdag
22 Mar 1 match

Kallelse Årsmöte! Uppdaterad

15 maj 2018 14:30
Föreningen

Medlemmarna i FC Helsingborg kallas till årsmöte tisdagen den 19 juni 2018 kl. 18.00. Plats – Idrottens Hus, 2:a våningen, Röda konferensrummet (cafét).


Den 19 juni är det dags för årsmöte. Alla FCH:s medlemmar är välkommna!

Valberedningen - som består av ordföranden Mats Kullenberg samt ledamöterna Ole Folkesson och Krister Azelius - framför följande förslag till årsmötet:

Styrelsen består idag av ordföranden Roy Lindqvist samt ledamöterna Björn Ståhlnacke, Maria Zell, Mathias Andersson, Ann-Charlotte Jellhede, Morgan Paleryd och Fredrik Roos.

Maria Zell, Ann-Charlotte Jellhede, och Fredrik Roos har ett år kvar på sitt mandat.

För omval står ledamöterna Mathias Andersson och Morgan Paleryd samt ordföranden Roy Lindqvist och ledamoten Björn Ståhlnacke, De båda sistnämnda har avböjt omval.

Valberedningen föreslår årsmötet följande.

  1. Styrelsen ska bestå av en ordförande jämte sju ledamöter.

  2. Till styrelse

a) nyval av Mathias Andersson till ordförande för en tid av ett år;

b) omval av Morgan Paleryd som en ledamot för en tid av två år;

c) nyval av Jonas Kihlman och Robert Glamin som ledamöter för en tid av två år; samt

d) nyval av Mikael Sköld som ledamot för en tid av ett år.

Kallelse och föredragningslista Årsmöte 2018