Måndag
19 Mar 1 match
Torsdag
22 Mar 1 match
Lördag
22 Sep 1 match
Torsdag
27 Sep 1 match
Söndag
30 Sep 1 match
Onsdag
03 Okt 1 match
Söndag
07 Okt 1 match
Lördag
13 Okt 1 match
Söndag
28 Okt 1 match
Torsdag
01 Nov 1 match
Söndag
04 Nov 1 match
Onsdag
07 Nov 1 match
Fredag
09 Nov 1 match
Tisdag
13 Nov 1 match
Idag 1 match
Tisdag
18 Dec 1 match
Onsdag
26 Dec 1 match
Söndag
06 Jan 1 match
Tisdag
08 Jan 1 match
Lördag
12 Jan 1 match
Onsdag
16 Jan 1 match
Onsdag
23 Jan 1 match
Söndag
27 Jan 1 match
Onsdag
30 Jan 1 match
Söndag
10 Feb 1 match
Onsdag
13 Feb 1 match
Lördag
16 Feb 1 match
Onsdag
20 Feb 1 match
Lördag
23 Feb 1 match

Kallelse Årsmöte! Uppdaterad

15 maj 2018 14:30
Föreningen

Medlemmarna i FC Helsingborg kallas till årsmöte tisdagen den 19 juni 2018 kl. 18.00. Plats – Idrottens Hus, 2:a våningen, Röda konferensrummet (cafét).


Den 19 juni är det dags för årsmöte. Alla FCH:s medlemmar är välkommna!

Valberedningen - som består av ordföranden Mats Kullenberg samt ledamöterna Ole Folkesson och Krister Azelius - framför följande förslag till årsmötet:

Styrelsen består idag av ordföranden Roy Lindqvist samt ledamöterna Björn Ståhlnacke, Maria Zell, Mathias Andersson, Ann-Charlotte Jellhede, Morgan Paleryd och Fredrik Roos.

Maria Zell, Ann-Charlotte Jellhede, och Fredrik Roos har ett år kvar på sitt mandat.

För omval står ledamöterna Mathias Andersson och Morgan Paleryd samt ordföranden Roy Lindqvist och ledamoten Björn Ståhlnacke, De båda sistnämnda har avböjt omval.

Valberedningen föreslår årsmötet följande.

  1. Styrelsen ska bestå av en ordförande jämte sju ledamöter.

  2. Till styrelse

a) nyval av Mathias Andersson till ordförande för en tid av ett år;

b) omval av Morgan Paleryd som en ledamot för en tid av två år;

c) nyval av Jonas Kihlman och Robert Glamin som ledamöter för en tid av två år; samt

d) nyval av Mikael Sköld som ledamot för en tid av ett år.

Kallelse och föredragningslista Årsmöte 2018