Söndag
22 Dec 1 match
Lördag
04 Jan 1 match
Måndag
06 Jan 1 match
Söndag
12 Jan 1 match
Tisdag
14 Jan 1 match
Lördag
25 Jan 1 match
Söndag
09 Feb 1 match
Torsdag
13 Feb 1 match
Söndag
16 Feb 1 match
Lördag
22 Feb 1 match
Lördag
29 Feb 1 match
Onsdag
04 Mar 1 match
Söndag
08 Mar 1 match
Lördag
14 Mar 1 match

Årsmöte 2019

19 juni 2019 10:57
Föreningen

Rekord i vinst – det är en stark säsong 18/19 som lades till handlingarna i samband med FC Helsingborgs årsmöte på tisdagskvällen på Idrottens Hus den 18 juni. Under årsmötet omvaldes bland annat ordförande Mathias Andersson för ett andra år och klubbchef Fredrik Azelius klädde siffrorna med ord och blickade lite framåt.


– Hela organisationen har jobbat hårt och målmedvetet vilket gett resultat och vi är ytterst tacksamma för det stöd och förtroende som vi har i den här regionen av både publik och sponsorer. FC Helsingborg är inne på en mycket intressant och viktig resa, säger Fredrik Azelius som nu avslutat sitt andra år på klubbchefspositionen i föreningen.

Drygt 20 röstberättigade medlemmar närvarade vid årsmötet. Det blev ett lugnt årsmöte där valberedningens förslag antogs på alla punkter. Det innebar att ordförande Mathias Andersson omvaldes och går nu in på sitt andra år som ordförande i FC Helsingborg.

– Jag är mycket glad och stolt över att få detta förtroende för klubben som ligger mig varmast om hjärtat. Att få chansen att leda denna klubb i den så viktiga period är en stor ära för mig. Jag ser fram emot att göra en än bättre säsong och på så sätt se till att FC Helsingborg klarar den elitlicens som börjar gällande efter kommande säsong, säger Mathias Andersson.

Klubbens klubbchef Fredrik Azelius gick genom den ekonomiska rapporten. Omsättningen ökade något och ligger nu på ca 6,6 miljoner kronor. Det ekonomiska resultatet landade på plus 175,000 kronor vilket också är föreningens bästa resultat någonsin.

– Vi har ett fortsatt starkt stöd från det regionala näringslivet och jobbar hårt med våra arrangemang så som cuper och camper. Dessa tre bitar är ca 60% av omsättningen. Det i kombination med en vansinnig kostnadskontroll gör att vi är där vi är idag, sa Fredrik.

Det egna kapitalet är dock fortfarande negativt, vilket gör att fortsatt hårt arbete krävs för att klara den elitlicens som efter säsongen på allvar börjar att gälla.

– Det negativa egna kapitalet måste vi göra positivt för att kunna ha ett representationslag i högsta serien efter kommande säsong. Vi har en tydlig plan på hur vi ska lyckas med detta. Det är av största vikt att vi gör allt precis enligt budget och plan.

Stefan Bojgren, Johan Tallberg och Lovisa Engström valdes in som ny ledamöter i styrelsen. I övrigt så blev det omval för samtliga föreslagna ledamöter till styrelsen. Dessutom nyval för Mathias Andersson vilket innebär att styrelsen fortsatt är 8 personer.

FC Helsingborg:s styrelse 2019/20:
Ordförande: Mathias Andersson, omval 1 år.
Ledamöter: Maria Zell, omval 2 år. Fredrik Roos, omval 2 år. Stefan Bojgren, nyval 2 år. Johan Tallberg, nyval 2 år. Lovisa Engström, nyval 1 år. Morgan Palenryd, 1 år kvar. Jonas Kihlman, 1 år kvar.

Föreningen vill passa på att tacka Mikael och Robert för varsitt år i föreningen, och framför allt tacka Ann-Charlotte får alla sina år i FC Helsingborg.

Vi passar även på att välkomna Stefan, Johan och Lovisa till styrelsen.