Söndag
31 Jan 1 match
Lördag
13 Feb 1 match
Onsdag
17 Feb 1 match
Söndag
21 Feb 1 match
Söndag
28 Feb 1 match
Onsdag
03 Mar 1 match
Lördag
06 Mar 1 match
Lördag
13 Mar 1 match
Torsdag
18 Mar 1 match
Lördag
20 Mar 1 match
Måndag
22 Mar 1 match
Torsdag
25 Mar 1 match
Lördag
27 Mar 1 match
Tisdag
30 Mar 1 match
Idag 1 match
Lördag
25 Sep 1 match
Lördag
02 Okt 1 match
Lördag
09 Okt 1 match
Söndag
24 Okt 1 match
Söndag
31 Okt 1 match
Söndag
07 Nov 1 match
Fredag
12 Nov 1 match
Onsdag
17 Nov 1 match
Tisdag
23 Nov 1 match
Söndag
19 Dec 1 match
Måndag
27 Dec 1 match
Torsdag
30 Dec 1 match
Onsdag
05 Jan 1 match
Söndag
09 Jan 1 match

Årsmöte 2021

24 maj 2021 11:31

Den 22 juni är det dags för årsmöte. Alla FCH:s medlemmar är välkomna!


Medlemmarna i FC Helsingborg kallas till årsmöte onsdagen den 22 juni 2021 kl. 18.00. Plats – Scandic Nord Helsingborg

Valberedningen med ordföranden Ann-Charlotte Jellhede framför följande förslag till årsmötet: Styrelsen består idag av ordföranden Mathias Andersson samt ledamöterna Johan Tallberg, Morgan Palenryd, Stefan Bojgren, Fredrik Roos, Thomas Hansen, Åsa Karmefors, Mia Jansson & Maja Kjellman.

Morgan Palenryd, Thomas Hansen & Mia Jansson har ett år kvar på sitt mandat.

För omval står ledamöterna Johan Tallberg, Stefan Bojgren, Fredrik Roos, Åsa Karmefors, Maja Kjellman samt ordföranden Mathias Andersson.

Valberedningen föreslår årsmötet följande; Styrelsen ska bestå av en ordförande jämte åtta ledamöter. Till styrelse a) nyval av Mathias Andersson till ordförande för en tid av ett år; b) omval av Johan Tallberg, Stefan Bojgren, Fredrik Roos & Maja Kjellman som ledamot för en tid av två år, samt omval av Åsa Karmefors som ledamot för en tid av ett år;

Såväl medlem som styrelsen får avge motioner att behandlas av årsmötet. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast tre veckor (2 juni) före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

Kallelse och föredragningslista Årsmöte 2021

För att kunna anpassa årsmötet efter Folkhälsomyndighetens riktlinjer behöver vi veta hur många som avser närvara vid årsmöte. Därför behövs en föranmälan. Den görs på följande länk: Anmälan årsmöte