Måndag
19 Mar 1 match
Torsdag
22 Mar 1 match
Lördag
22 Sep 1 match
Torsdag
27 Sep 1 match
Söndag
30 Sep 1 match
Onsdag
03 Okt 1 match
Söndag
07 Okt 1 match
Lördag
13 Okt 1 match
Söndag
28 Okt 1 match
Torsdag
01 Nov 1 match
Söndag
04 Nov 1 match
Onsdag
07 Nov 1 match
Fredag
09 Nov 1 match
Tisdag
13 Nov 1 match
Idag 1 match
Tisdag
18 Dec 1 match
Onsdag
26 Dec 1 match
Söndag
06 Jan 1 match
Tisdag
08 Jan 1 match
Lördag
12 Jan 1 match
Onsdag
16 Jan 1 match
Onsdag
23 Jan 1 match
Söndag
27 Jan 1 match
Onsdag
30 Jan 1 match
Söndag
10 Feb 1 match
Onsdag
13 Feb 1 match
Lördag
16 Feb 1 match
Onsdag
20 Feb 1 match
Lördag
23 Feb 1 match

Rapport från årsmötet 2017/2018

21 juni 2018 07:56
Föreningen

Den 19:e juni 2018 gick FC Helsingborgs årsmöte av stapeln, och satte därmed punkt för säsongen 2017/18. Föreningen redovisade ett stort negativt ekonomiskt resultat för det föregående räkenskapsåret, vilket också blev den stora diskussionspunkten på mötet.


Dåvarande ordförande Roy Lindqvist höll i ordförandeklubban, med styrelseledamoten Maria Zell som sekreterare. Mötets närvarande medlemmar beviljade styrelsens ansvarsfrihet, samt klubbades föreningens verksamhetsplan igenom. Budgeten för föregående och nästkommande säsong redogjordes. Därtill redogjordes även den gånga säsongens verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan. Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse finns, för samtliga medlemmar, att läsa på FCH:s kansli. Samtliga av valberedningens styrelseledarmotsförslag gick igenom, vilket ledde till stora förändringar på styrelseposter. Ordförande Roy Lindqvist samt styrelseledamöter Björn Stålnacke avböjde båda omval. FC Helsingborg vill rikta ett stort tack till Roy och Björn för sina ovärderliga arbeten för klubben och önskar dem stort lycka till i framtiden. Medlemmarna röstade fram en ny ordförande i Mathias Andersson. Mathias var förra säsongen vice ordförande, och har väldigt många år i klubben, både på och utanför plan. Övriga nya ledamöter i styrelsen är Jonas Kihlman, Robert Glamin samt Mikael Schöld. Vi önskar dem alla varmt välkomna till FC Helsingborg. Morgan Palenryd blev omvald med ytterligare två år, medan Fredrik Roos, Ann-Charlotte Jellhede och Maria Zell har ett år kvar på sin valda period.

Alla medlemmar är varmt välkomna att besöka kansliet för mer information kring årsmötet.