Ungdomsstyrelsen

Ulf Holst

Ulf Holst

Ordförande

Ann-Charlotte Jellhede

Ann-Charlotte Jellhede

Vice ordförande

Lovisa Engström

Lovisa Engström

Ledamot

Kalle  Vartia

Kalle Vartia

Ledamot

Catarina Karvonen

Catarina Karvonen

Ledamot

Mats Trägårdh

Mats Trägårdh

Ledamot

Joel Olofsson

Joel Olofsson

Ungdoms- och informationskoordinator