Välj ett lag

Köp biljetter online!

Köp biljetter online!

ÅRSMÖTE

Kallelse årsmöte

Medlemmarna i FC Helsingborg kallas till årsmöte torsdagen den 29 juni 2017 kl. 18.00. Plats – Idrottens Hus, 2:a våningen, Röda konferensrummet (cafét).

Med att Krister Azeliuz kommer lämna som ordförande är det en del ändringar som sker i styrelsen.

Valberedningen har lämnat följande förslag på styrelsens sammansättning;

Roy Lindqvist (nyval) – Ordförande (1 år)

Björn Ståhlnacke (omval) – 1 år

Morgan Palenryd (nyval) – 1 år

Maria Zell (nyval) – 2 år

Ann-Charlotte Jellhede (nyval) – 2 år

Fredrik Roos (nyval) – 2 år

Mathias Andersson har ett år kvar på sin valda period.

Krister Azelius, Ulf Holst och Jone Sölvik har avböjt omval. Kenneth Nilsson och Tommy Håkansson har valt att lämna styrelsen.

Kallelse och föredragningslista årsmöte 2017


Gå tillbaka